Treballant en l’elaboració de la Guia Educativa per al curs 2020-2021

El servei d’educació de l’Ajuntament actualitza el recull de projectes, propostes, activitats, tallers i xerrades que oferiran les diferents entitats i agents del municipi als centres educatius i a les famílies a partir del setembre.

La Guia Educativa de Sant Just Desvern recull una sèrie de projectes, propostes, activitats, tallers i xerrades que l’Ajuntament i altres entitats posen a disposició de la comunitat educativa, amb l’objectiu d’acompanyar els centres educatius i les famílies en la seva tasca educadora.

Aquest document, presentat per l’Ajuntament i elaborat des del servei d’educació amb la col·laboració de diferents àrees i serveis municipals a més de professorat dels centres educatius, es publica a l’inici de cada curs escolar. Les propostes que es presenten pretenen oferir eines complementàries als centres educatius per ajudar-los en la seva acció educativa garantint qualitat i equitat, incidint especialment en el coneixement del territori i el seu entorn, la construcció de la ciutadania, reforçant el sentit de pertinença i el treball de valors.

En aquests moments després de recollir les valoracions i propostes dels centres, estem elaborant la guia educativa per al pròxim curs escolar. Una guia que haurà de donar resposta a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi sanitària que estem vivint i de les mesures de prevenció i seguretat que caldrà aplicar durant el curs 2020-2021. Un aspecte fonamental que s’està tenint en compte és la importància de parar atenció i oferir propostes per abordar els aspectes de retrobament i restauració emocional.