Avancem cap al proper Fòrum Educatiu Local

L’Ajuntament de Sant Just Desvern avaluarà les polítiques d’infància i adolescència, entre altres, per elaborar un nou Pla d’Infància i Adolescència municipal.

L’Ajuntament de Sant Just Desvern està impulsant l’elaboració del Pla d’Infància i Adolescència del Municipi (PLIA) amb l’objectiu d’elaborar un document que recollirà la planificació estratègica de les polítiques d’infància i adolescència al municipi per als pròxims anys, a partir de l’anàlisi de la realitat dels infants, amb una aproximació integral a les problemàtiques o necessitats que identifiquen els diferents agents del municipi així com quines són les causes que s’hi atribueixen.

I com ho aconseguirem? Analitzant les polítiques d’infància i adolescència, duent a terme l’avaluació d’aquestes polítiques, coneixent la realitat dels infants i adolescents, copsant la realitat subjectiva d’aquests, elaborant una diagnosi, elaborant un pla d’infància i adolescència i fent-ne difusió de manera atractiva.

Els col·lectius vinculats al PLIA són:

  • Petita infància: 0-3 anys
  • Infància: 3-12 anys
  • Adolescència 12-18 anys

Tot aquest treball s’estructura en sis àmbits centrals de la vida d’infants i adolescents: participació, cultura i oci, ciutat, benestar, educació i, finalment, famílies i atenció.

Les recomanacions i propostes del PLIA seran elaborades a partir dels resultats de l’avaluació de les polítiques d’infància, del procés de diagnosi (punt en el qual ens trobem actualment) i d’un intens procés de diàleg amb els actors i actores claus en matèria d’infància, així com dels infants del municipi.