Projecte Educatiu de Ciutat

Un pas més cap a l’educació transformadora

El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Sant Just Desvern neix de la participació i el treball conjunt entre diferents agents educatius, socials i polítics i ciutadania del municipi. És un instrument estratègic, a través d’objectius i accions consensuades, amb una temporalitat determinada, per avançar en el concepte de “ciutat educadora”.

Una oportunitat per a la transformació social i educativa de la ciutat que parteix de 3 principis:

Educació

Entesa en sentit ampli i amb enfocament comunitari.

La família i l’escola són les primeres instàncies de socialització i educació de les persones. Treballem per un model de ciutat que permeti convertir tots els espais i moments en contextos educatius. Defensem una educació inclusiva i al llarg de la vida que, més enllà de transmetre coneixements, se centri a generar cohesió social i formar una ciutadania activa, crítica, compromesa i corresponsable.

Participació

Com a objectiu i principi d’acció al mateix temps.

Apostem per promoure l’educació en i per a la participació des de la pràctica real, obrint espais de participació ciutadana. El mateix procés de definició del PEC es basa en aquest principi de posar la participació ciutadana al centre. Entitats i organitzacions de la societat civil són indispensables en la construcció d’una educació integral, renovada i emancipadora.

Transversalitat

Per promoure la corresponsabilitat de tots els agents.

Busquem integrar l’educació com a eix transversal del model de ciutat i treballem per fer-ho de manera cooperativa ambels agents que la integren.

Història local del PEC

1994
Sant Just s’adhereix a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.
2005-2006
Comença el procés participatiu per a l’elaboració del 1r Projecte Educatiu de Ciutat.
Cinc línies estratègiques:
 • Eix 1. LA CIUTAT: Espai per viure i per conviure.
 • Eix 2. LES FAMÍLIES: Temps per viure i conviure.
 • Eix 3. EL JOVENT: Formació, treball i oci.
 • Eix 4. LES XARXES CIUTADANES.
 • Eix 5. LA COHESIÓ URBANA I LA IDENTITAT.
2016-2017
Segon procés participatiu
2016
Diagnosi de la situació:
 • Recull de dades i anàlisi.
 • Entrevistes a agents educatius del municipi.
 • Treball de la comissió política i del grup motor.
2017
Maig | Procés participatiu del PEC 2018: es constitueix el Grup Impulsor, després del 1r Fòrum Educatiu.
Novembre | 2n Fòrum Educatiu Local. Concreció de línies i projectes.
 • Presentació del treball fet pel Grup Impulsor.
 • Debat i votació per a la priorització de projectes.
2018
El Ple municipal aprova el Projecte Educatiu de Ciutat.
Quatre eixos estratègics d’acció:
 • ESCOLA: coeducació. Projecte Dona, Ciència i Tecnologia.
 • FORA ESCOLA: ampliació Xarxa 0-6. Projecte “Tinc 7 Anys. I Ara Què?”.
 • TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL: programa Família, Experts i Empreses per a l’Educació.
 • CIUTAT: participació ciutadana. Projecte de participació infantil i adolescent.

El Grup Impulsor

Aquest grup està format per ciutadans i ciutadanes de diferents àmbits que volen implicar-se personalment en l’elaboració del PEC i fer propostes d’accions per al municipi. És un espai obert per debatre i decidir sobre les polítiques educatives municipals. Vols participar-hi?