Què són les ciutats educadores?

La ciutat educadora és la ciutat que col·loca l’educació com a eix central del seu projecte polític, la ciutat oberta a la participació de tots i totes en la presa de decisions. És la ciutat que assumeix el compromís de mobilitzar els diferents agents educatius i socials per articular projectes comuns enfocats a convertir l'espai urbà en un espai educador.

D’aquesta manera, des de l’acció local es contribueix a l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 de les Nacions Unides: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat al llarg de la vida per a tots i totes”.

Ciutat educadora des del 1994

A Sant Just Desvern volem que tots els espais i agents de la ciutat siguin font d’educació perquè creiem que:

Cal educar al llarg de la vida per promoure el desenvolupament personal i col·lectiu.
L’educació ha de travessar els murs de l’escola i impregnar barris, espais públics i institucions.
És imprescindible mobilitzar i articular tots els agents de la ciutat.
La construcció comunitària d’una educació integral, renovada i emancipadora és font de transformació social.

El 1994, l’Ajuntament va signar la Carta de les Ciutats Educadores i va començar a participar en congressos, trobades i xarxes temàtiques nacionals, dintre de la RECE (Red Estatal de Ciudades Educadoras) i de l'AICE (Associació Internacional de Ciutats Eduadores). Cada 30 de novembre, Sant Just Desvern organitza activitats diverses dirigides a tota la ciutadania per celebrar el Dia Internacional de les Ciutats Educadores.

Construïm entre tots i totes la ciutat educadora!

El compromís del govern local

Un Sant Just que és ciutat educadora és un Sant Just que comprèn, accepta i fa ús de les diferents oportunitats educadores. Un Sant Just que entén que l’educació no es limita a l’educació formal, la dels nostres centres educatius, sinó que s’esdevé a tot arreu. L’educació en la ciutat educadora es produeix al llarg de la vida, des dels infants fins a la gent gran, i en tots els àmbits, tant formals com no formals, tant privats com públics.

La ciutat educadora esdevé el motor que genera canvis en els ciutadans i ciutadanes, en les entitats, les associacions, els comerços, les empreses i les institucions, tant de forma individual com col·lectiva, esdevenint una eina clau per a la transformació social. Amb aquesta visió és lògic pensar que les diferents oportunitats educatives configuren el model i l'essència del nostre entorn, de la nostra població.

Amb aquests ingredients es genera una xarxa d’agents educadors actius que es reconeix, dialoga i transforma. Els ciutadans i ciutadanes guanyem un entorn on trobem oportunitats per a l’aprenentatge i el creixement. Persones que són capaces de desenvolupar el seu propi potencial humà amb la seva singularitat, creativitat i responsabilitat.

Per això, des del consistori, seguirem apostant per la ciutat educadora com un dret. Un dret que garanteix igualtat d'oportunitats, justícia social i equilibri territorial. I, alhora, una obligació, l'obligació de garantir oportunitats educatives per a tothom i al llarg de la seva vida.

Just Fosalva i Sanjuan

REGIDOR D'EDUCACIÓ, INFÀNCIA I ACOMPANYAMENT A L'ESCOLARITAT

El Fòrum Educatiu Local

El Fòrum Educatiu Local és un espai de treball obert a tota la ciutadania i tots els agents educatius de Sant Just Desvern. L’objectiu d’aquestes trobades és debatre col·lectivament sobre les línies estratègiques de les polítiques educatives locals dels propers anys a partir de les aportacions de les persones participants i les propostes fetes pels diferents grups de treball o espais de participació vinculats al Projecte Educatiu de Ciutat.

Durant les trobades, les persones que participen en el Fòrum prioritzen totes les propostes i plantegen projectes i accions educatives concretes per a la ciutat. El proper Fòrum se celebrarà el 2021.

Inscripcions properament...

Enllaços recomanats

Associació Internacional de Ciutats Educadores

Carta de Ciutats Educadores

Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE)