Una vida per créixer

L’educació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. En aquest recurs visual es posa en relleu la seva importància i el fet que és present en moltes activitats i accions que diferents persones, institucions i entitats porten a terme al municipi. La feina de totes aquestes persones i tots aquests agents és el que fa possible dur a terme un veritable projecte educatiu de ciutat.

Un resum de tot el que podeu trobar al recurs:

Comencem! De 0 a 3 anys

Comença una vida i una nova etapa. Gaudir amb la criança d’un nadó és més fàcil quan es comparteix amb altres famílies. Els infants necessiten estar amb altres nens i nenes en entorns acollidors, organitzats amb intencionalitat educativa. Per convertir-nos en persones necessitem sentir-nos estimats, reconeguts i acceptats tal com som, perquè cada infant és singular. Descobrint el potencial del teu fill o filla, l’ajudaràs a desenvolupar la confiança en un mateix.
També hi ha professionals disposats a acompanyar-nos en aquest procés:

Escola bressol | Servei amb intencionalitat educativa, que té com a finalitat proporcionar un context educatiu per facilitar el desenvolupament integral i harmoniós dels infants de 0 a 3 anys, col·laborant amb les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

Espai Nadó | Espai adreçat a les famílies que acaben de tenir un fill o una filla. La trobada periòdica en grup amb l’acompanyament de professionals en aquesta etapa educativa permet compartir les experiències i conèixer diferents opinions i criteris. Dels 0 als 9 mesos (aproximadament).

Espai Familiar | Servei adreçat a infants des dels nou mesos (aproximadament) fins als tres anys i a les seves famílies o acompanyants. Té com a objectiu oferir suport a les famílies, o a persones adultes properes, en el desenvolupament i l’educació dels seus infants amb el suport de professionals. Els infants troben altres nens i nenes d’edats semblants i espais de joc, amb diversitat de material i propostes d’activitats, que faciliten el seu desenvolupament integral.

Espai de Joc | Servei orientat pedagògicament amb professionals, en un context de joc i de relació per als infants amb diferents propostes de joc variades i materials de qualitat. Afavoreix el vincle, ja que els pares i mares poden participar del joc dels seus fills i filles a la vegada que tenen la possibilitat d’observar les seves intervencions i interaccions. Contacte: espaidejoc@santjust.cat.

Xarxa 0-6 de Sant Just | Espai obert als diferents agents educatius del municipi. Busca ser un punt de trobada per conèixer-se, compartir criteris educatius, i posar en comú projectes.

Ens fem grans. De 2 a 15 anys

CENTRES EDUCATIUS:
Escola Canigó (pública)
Escola Montseny (pública)
Escola Montserrat (pública)
INS Sant Just (públic)
Escola Madre Sacramento (concertada)
Centre Pilot Aproseat Sant Just (escola d’educació especial concertada)

ALTRES SERVEIS:
Reforç Escolar | Servei que reforça els coneixements de la formació reglada de 5è i 6è d’educació primària i de diferents cursos d’educació secundària obligatòria d’infants de famílies en situació de vulnerabilitat, d’acord amb criteris educatius i socials. Contacte: garciagp@santjust.cat.
Carrau Blau | Taller municipal de plàstica adreçat a nens i nenes i adolescents de 2 a 15 anys.
Biblioteca Joan Margarit | Biblioteca pública que ofereix a la ciutadania diversos serveis de promoció de la lectura.
Escoles esportives | Diferents activitats d’esport de base com a mitjà d’educació integral dels nois i les noies, que fomenten els valors educatius de l’esport, com el respecte, l’esforç individual i col·lectiu i la cooperació. Adreçades a infants i joves de 4 a 15 anys. Contacte: entitatsesportives@santjust.org.
1. Escoles d’iniciació esportiva. Escoles municipals. Per a infants d’entre 4 i 7 anys: psicomotricitat i jocs preesportius i d’habilitats motrius bàsiques. Les organitza directament l’Ajuntament i es fan a les tres escoles públiques.
2. Activitats de promoció esportiva: activitats de formació física esportiva, organitzades per entitats esportives i adaptades a les edats dels infants: bàsquet, voleibol, patinatge, hoquei, futbol, futbol sala, natació, atletisme, taekwondo i gimnàstica rítmica.

MÓN ASSOCIATIU
Esplai Ara Mateix | Dedicat a l’activitat de lleure per a infants i joves de 6 a 17 anys.
AEiG Martin Luther King | Agrupament escoltaque ofereix a infants i joves de 6 a 19 anys accés a la informació, la cultura i el coneixement.

Provar i descobrir. De 12 a 15 anys

Tallers Casal de Joves | Dinamitza la població juvenil per facilitar la seva socialització, el treball en grup i la interacció entre les persones joves de Sant Just Desvern. Espai de 12 a 15 anys.

Just al Punt SIJ | Espai d’atenció presencial estable que es troba situat a l’Institut Municipal de Sant Just, a l’Escola Madre Sacramento i al Casal de Joves del municipi. Es posa a disposició dels joves els recursos necessaris de què disposem en l’àmbit municipal de salut, mobilitat internacional, participació, formació, ocupació, etc. El servei acompanya els nois i noies en tots aquests processos. Adreçat a joves de 12 a 15 anys.

Comissió per a l’Èxit Escolar i Personal | Formada per professionals tècnics municipals d’educació, joventut, serveis socials i ocupació, professorat dels centres de secundària i representants del Departament d’Educació. Té com a finalitat fer seguiment i oferir recursos a joves de Sant Just per garantir la continuïtat en el sistema educatiu i l’elecció de l’itinerari que més s’ajusti a les necessitats i expectatives. Contacte: educacio@santjust.cat.

Enllaç | Servei d’acompanyament al jovent que ofereix aatenció personalitzada i confidencial a nois i noies d’entre 14 i 25 i a les seves famílies. El servei Enllaç assessora i acompanya el jovent en la seva presa de decisions personals, acadèmiqes i professionals. Les persones interessades es poden posar en contacte amb la Sara Molina, psicòloga i professional encarregada del servei, a través del telèfon 654 33 15 28 (trucada o WhatsApp) o del correu electrònic enllaces@santjust.cat.

Temps per triar +18 anys

Mobilitat internacional | Servei que ofereix assessorament personalitzat i gratuït a les persones joves que estan valorant la possibilitat de marxar a l’estranger, ja sigui per motius d’estudis, laborals, de voluntariat o de cooperació, o per estades solidàries, intercanvis, lleure, etc. Contacte: mobilitatinternacional@santjust.cat.

Promoció econòmica | Assessorament i acompanyament a persones emprenedores i els seus projectes (individual i en grup). Contacte: promocioeconomica@santjust.cat.

Tallers ocupacionals Asproseat | Espai adreçat a persones en edat laboral amb un grau oficialment reconegut igual o superior al 65% de disminució. Dels 18 anys fins a la jubilació.

Espais Creatius. Sant Just Diagonal | Espai que facilita el desenvolupament dels projectes artístics i creatius dels joves emprenedors. De 25 a 35 anys. Contacte: parrarm@santjust.cat.

Noves oportunitats educatives +16 anys

Centre de Formació per a Persones Adultes | Oferta de formació permanent. Ofereix formació reglada a les persones adultes. Diferents cursos i aprenentatges: Formació Instrumental, GES (Graduat escolar), classes d’idiomes i d’informàtica, preparació a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior. A partir de 16 anys. Contacte: a8062055@xtec.cat

Servei Local de Català | Ofereix cursos de llengua catalana per conèixer i millorar la llengua oral i escrita, així com diverses activitats d’assessorament lingüístic i de promoció de la llengua, la lectura i la divulgació de la creació literària en català. A partir de 16 anys. Contacte: catala@santjust.cat.

El gust d'aprendre +35 anys

Arts plàstiques per a persones adultes | Fomenta les arts plàstiques i visuals a través del coneixement de diferents disciplines. A partir de 35 anys.

Cursos de desenvolupament personal per a persones adultes | Ofereix espais de trobada, formació i desenvolupament personal a persones joves i adultes. A la xarxa d’equipaments municipals. Contacte: castellvimm@santjust.cat.

Temps per a tot. + 60 anys

Centre Social per a Gent Gran El Mil·lenari | Genera un espai de trobada i relació per a la gent gran i alhora potencia el seu desenvolupament personal. Per a persones de més de 60 anys amb diferents serveis. Contacte: elmillenari@promunsa.cat.

Xarxa d’equipaments municipals | Sant Just Desvern disposa d’una xarxa d’equipaments municipals que ofereixen una variada programació de serveis i activitats adreçada a diferents col·lectius i franges d’edat.

El vídeo “Una vida per créixer” recull els principals serveis i recursos educatius existents a Sant Just, explicats des de l’experiència i el coneixement de les persones que hi participen o els impulsen.

El vídeo està estructurat en set blocs. En trobareu un resum a continuació: