700 propostes recollides

L’Espai de participació recull unes 700 propostes de diferents centres educatius de Sant Just!  La campanya de recollida de propostes L’últim trimestre de 2020, els grups de l’Espai de participació han recollit 700 propostes de millora de l’alumnat de l’Escola Montserrat, l’Escola Canigó, l’Escola Montseny, l’Escola i institut Madre Sacramento, l’Institut Sant Just i el…

L’Espai de participació recull unes 700 propostes de diferents centres educatius de Sant Just! 

La campanya de recollida de propostes

L’últim trimestre de 2020, els grups de l’Espai de participació han recollit 700 propostes de millora de l’alumnat de l’Escola Montserrat, l’Escola Canigó, l’Escola Montseny, l’Escola i institut Madre Sacramento, l’Institut Sant Just i el Centre Pilot. Ho han fet mitjançant una campanya de comunicació a les aules i la instal·lació d’unes bústies on dipositar totes aquestes 700 idees, propostes i suggeriments. A més, també han rebut propostes a través del compte d’Instagram que serveix per a donar a conèixer totes les accions de l’Espai de participació a la ciutat i rebre missatges d’altres infants i joves. Per reforçar la iniciativa i visibilitzar-la també fora dels centres educatius, es van penjar dues pancartes amb l’eslògan “Les idees volen i aquí són escoltades”.

 

Quines són les propostes rebudes? 

La lectura de les propostes ha permès copsar els interessos i preocupacions de les persones més joves de la ciutat, i s’ha vist que hi ha un interès generalitzat per:

  • Tot allò que concerneix l’ecologia, el reciclatge i l’ús de materials responsables amb el medi ambient
  • El foment de la bicicleta i el patinet
  • La neteja i el bon estat dels carrers i espais públics de Sant Just
  • La millora dels transports 
  • La millora dels parcs i els espais verds i d’esbarjo
  • Tenir més espais propis per als adolescents

 

Què es farà amb aquestes propostes?

Com que hi ha hagut molta diversitat de propostes a les bústies, s’ha fet un cribatge per a identificar aquelles que poden convertir-se en un possible projecte de l’Espai de participació. En breus, els grups reflexionaran sobre quines consideren que són més factibles per a dur-les a terme durant els propers mesos.

Algunes d’aquestes idees i suggerències ja s’han tingut en compte a l’hora d’escollir quins elements formaran part del nou espai públic de l’Avinguda de la Riera, pel qual el grup d’infants ha treballat en la zona de joc i esbarjo, i el grup d’adolescents ha treballat en l’espai esportiu.

D’altra banda, les propostes la realització de les quals no està a l’abast de l’Espai de participació, s’han traslladat també a l’Ajuntament en forma de document de demandes de part de la infància i adolescència de la ciutat, per tal que es puguin tenir en compte de cara a altres projectes o decisions municipals amb l’objectiu de millorar la ciutat tenint en compte la visió dels infants i adolescents que en formen part.

Aquesta setmana mateix, els grups de l’Espai de participació es reuniran per a decidir quines propostes i interessos converteixen en el seu projecte d’enguany de millora de Sant Just Desvern, representant la resta d’infants i joves que han compartit els seus interessos, les seves preocupacions i les seves idees i propostes. En breus, doncs, naixerà un projecte fruit d’aquesta gran participació que tant el grup d’infants com el d’adolescents agraeixen als seus companys i companyes.

Recordeu seguir tot el que fa l’Espai de participació a @espaiparticipacio.santjust