Retorn a la formació i la formació professional en el municipi

Anys: 2012-2013
Tipologia de participació: membre

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va col·laborar en la redacció d’una guia orientativa per a la difusió, l’intercanvi d’informació i les bones pràctiques entre municipis en matèria d’èxit escolar.

Anys: 2012-2013
Tipologia de participació: membre

L’Ajuntament de Sant Just Desvern va col·laborar en la redacció d’una guia orientativa per a la difusió, l’intercanvi d’informació i les bones pràctiques entre municipis en matèria d’èxit escolar.

En aquest context, també es va presentar l’experiència de la Comissió d’Acompanyament a l’Escolaritat que, aleshores, comptava amb dos anys de trajectòria. Aquesta comissió reuneix la totalitat dels recursos desplegats per al seguiment dels itineraris formatius d’ adolescents del poble.