Models de treball cooperatius: reacció d’una Ciutat Educadora

Anys: 2020-2021
Tipologia de participació: membre
Aquesta xarxa es constituirà el setembre de 2020.

Anys: 2020-2021
Tipologia de participació: membre

Aquesta xarxa es constituirà el setembre de 2020.
Consultar els objectius i la documentació inicial