Coneix la Xarxa 0-6!

La Xarxa 0-6 de Sant Just és un espai obert als diferents agents educatius del municipi i busca ser un punt de trobada per conèixer-se, compartir criteris educatius, i posar en comú projectes.

La Xarxa 0-6 de Sant Just Desvern neix l’any 2011, vinculada al desenvolupament progressiu del PEC (Projecte Educatiu de Ciutat). Està configurada per persones que treballen i/o tenen relació amb infants i famílies, ja sigui professionalment, des del voluntariat o des de les entitats ciutadanes. S’ha estructurat com un espai de trobada mensual per conèixer-se, per compartir criteris educatius, valors i projectes, en benefici dels infants del poble i amb les seves famílies.

La Xarxa 0-6 de Sant Just és una xarxa intersectorial que s’articula al municipi. Hi participen mestres, educadors i educadores del lleure, personal sanitari, famílies, treballadors i treballadores socials, tècnics i tècniques d’expressió artística, educació, esports i atenció precoç i psicopedagògica, personal tècnic municipal, entitats i altres persones del poble.

La missió de la Xarxa és potenciar el benestar i el desenvolupament dels infants del poble com a persones sanes, lliures, responsables i felices comptant amb la seva participació activa. Té com a finalitat última generar sinergies en favor de l’educació com un procés que dura tota la vida, sensibilitzar i promoure accions adreçades al benestar i el desenvolupament dels infants, comptant amb els agents socials i les famílies del poble com a recursos valuosos de la comunitat.

Per facilitar la seva operativitat, la Xarxa disposa d’una secretaria tècnica que li dona suport (dues tècniques municipals) que compta amb un assessorament extern de professionals de l’educació.

Els objectius de la xarxa són:

 • Reflexionar, compartir criteris i prioritats en relació amb l’educació dels infants.
 • Conèixer projectes que s’estan portant a terme al territori.
 • Donar continuïtat a les accions i projectes de la Xarxa.
 • Impulsar nous projectes.

Quins són aquests projectes?

Trobades mensuals de la Xarxa
Espais enfocats a compartir temes sobre l’educació dels infants. En aquestes trobades:

 • Es debaten qüestions que es prioritzin o interessin.
 • Es busquen contactes i sinergies entre els membres de la Xarxa.
 • Es presenten projectes que s’estan duent a terme.
 • Es comparteix documentació i recursos.

Les trobades es fan un dimarts al mes de 13 h a 14 h, en un equipament de Sant Just.

Xarxa a les Ones
Per tal de donar a conèixer què és i què es fa des de la Xarxa 0-6 de Sant Just, cada trimestre es fan entrevistes a la ràdio, des de professionals a famílies i/o infants, que aporten opinions i mirades diverses al voltant de temes relacionats amb la infància, la família i l’educació.
El projecte Xarxa a les Ones es concreta en una secció de ràdio que s’emet quinzenalment dins del programa matinal Justa la fusta de Ràdio Desvern (98.1 FM).

Grups de treball
Normalment, dos cops a l’any es convoquen dos grups de treball per compartir inquietuds entre els i les professionals, famílies i entitats que hi vulguin participar per veure:

 • Quins poden ser els temes d’interès de la Jornada de Treball de la Xarxa (buscar un tema central que servirà de fil conductor).
 • Les activitats que es poden proposar per fer els Divendres al Parc.

L’objectiu principal és fomentar espais de trobada per parlar de temes específics relacionats amb projectes de la Xarxa.

Divendres al Parc
Aquest projecte busca oferir als infants l’oportunitat de jugar en un espai públic obert, amb propostes elaborades de joc, en què poden participar infants de diferents edats acompanyats de les seves famílies.

Cada any es porta a terme un divendres del mes de maig en un parc públic de Sant Just (en algunes edicions han estat dos o tres divendres). Veïns i veïnes, botiguers i botigueres i persones que passen pel carrer poden veure com juguen i com es relacionen els infants entre ells i amb persones adultes.

Aquest dia es fa visible el potencial i la creativitat dels nens i nenes, com exploren, aprenen i s’ho passen bé tot jugant.

L’organització d’aquest projecte mobilitza diferents persones i entitats del municipi.

Jornada de Treball de la Xarxa
La jornada s’enfoca a oferir un temps de trobada per parlar de l’educació dels infants a partir d’un tema central que serveix de fil conductor. Durant les darreres edicions, s’han abordat temes com:

 • 2019: tècniques de relaxació vivencial dins de l’aula i mindfulness. “Programa TREVA: un espai per a l’atenció, l’escolta i la calma” amb Irene Pellicer, mestre i formadora.
 • 2018: transformació de l’escola amb petits canvis. “Dolça Transformació: caramels de violeta per a la dolça transformació de l’escola” amb M. Carmen Díez, mestre i psicòloga, i les experiències d’Escola Canigó (projecte TEI), Escola Montseny (projecte Hort) i Escola Montserrat (projecte racons).
 • 2017: “Les famílies necessiten confiar en l’escola. Per què?” amb Vicenç Arnaiz Sancho, psicòleg, President de l’Observatori d’Infància i Família de Menorca, assessor de l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEIA) i membre del consell de direcció de la revista Guix d’Infantil.
 • 2016: compartir la cultura a l’escola. “Escoltem els infants” amb Lídia Esteban, mestra de l’Escola Martinet de Ripollet.
 • 2015: els espais escolars. “Espais de vida i aprenentatges: un dia a l’escola” amb Montserrat Monturiol i Judit Sardà, mestres de l’Escola El Puig d’Esparreguera.

És un espai obert a tots els professionals, associacions, famílies i ciutadans i ciutadanes que hi estiguin interessats, i es porta a terme el primer dijous de setembre de 9 h a 13 h en un equipament municipal.