L’Espai de participació d’infants i adolescents comença a caminar

La constitució formal de l’espai, integrat per 42 infants i adolescents, suposa el punt de partida d’un projecte que busca atorgar un paper actiu als joves en la presa de decisions públiques al municipi.

Dijous 12 de desembre, es va constituir formalment l’Espai de participació infantil i adolescent en un acte celebrat al Casal de Joves. Els 42 infants i adolescents que en formen part han estat escollits a partir de les candidatures presentades per alumnes d’entre 3r de primària i 4t d’ESO i que estan empadronats o empadronades a Sant Just Desvern. El grup impulsor, que es va constituir a través d’un sorteig públic celebrat el mes de maig, ha estat l’encarregat de dissenyar el procés de presentació de candidatures i escollir les que més s’ajustaven al projecte.

L’òrgan de participació està format per 20 infants d’entre 8 i 11 anys i 22 joves d’entre 12 i 16 anys. Tot i que aquests dos grups d’edats treballaran per separat, es reuniran en sessions conjuntes similars a una assemblea plenària, com a mínim durant els propers 2 anys que és el compromís que tenen per endavant.

L’espai de participació infantil i adolescent dona compliment a una de les línies de treball proposades pel Projecte Educatiu de Ciutat, que té com a objectiu garantir els drets plens dels infants i convertir-los en protagonistes tenint en compte la seva mirada i les seves opinions davant de la presa de decisions públiques.